Vi gjennomfører interne kurs i din virksomhet

Kurset passer for alle ledere!

Kurset passer for alle med lederoppgaver, uansett nivå eller rolle.

Kursets innhold og omfang tilfredsstiller også Arbeidsmiljølovens krav til opplæring - kompetanse for arbeidsgivere og daglige ledere i virksomheter. Husk at alle arbeidsledere også skal ha slik dokumentert opplæring.

Det lovpålagte kravet om at alle arbeidsgivere (bedriftsledere - virksomhetsledere) skal kunne dokumentere gjennomført opplæring i helse, miljø og sikkerhet oppfylles gjennom dette kurset. Imidlertid er ikke dette et kurs beregnet på de som kun ønsker et minimum av kurs for å oppfylle lovens krav.

Kurset er velegnet som en påbygging til 40 timers grunnkurs i arbeidsmiljø, og gjennomføres på nivå for viderekommende. Gjennomført grunnkurs er imidlertid ingen forutsetning for deltakelse, men erfaring fra lederroller er en stor fordel.

Dette kurset gir en god innføring i historikk, rammekrav, spilleregler, roller og metoder. Kurset er lagt opp slik at deltakerne gis god forståelse og kunnskap, knyttet til nyttige verktøy for gjennomføring av aktivt HMS arbeid i egen organisasjon.

Noen stikkord om kursets innhold

 • Arbeidsmiljølovgivningens bakgrunn og historikk
 • Lovens struktur, rammer, krav og intensjoner
 • Roller, avtaleverk, partssamarbeid, plikter - ansvar
 • Sentrale forskrifter generelt, og bransjerettede
 • Internkontroll og systematisk HMS arbeid
 • Verneombudsrollen , AMU, BHT - VHP og IA
 • Forebygging og håndtering av konflikter. Varsling m.m.
 • Arbeidstid, oppsigelser, sykefravær m.m.

Last ned mer informasjon om dette kurset (Pdf)


KIBY as tilbyr også andre tjenester:
 • Rådgivning og veiledning
 • Prekvalifisering av leverandører
 • Revisjoner
 • Inspeksjoner
 • Kontroller (internt tilsyn)
 • Tilpassede kurs, seminar og foredrag

Noen referanser…